BÀI DỰ THI

PIAGGIO LIBERTY DANCE CONTEST​

PIAGGIO LIBERTY DANCE CONTEST: CÙNG S.I.C THỎA SỨC SÁNG TẠO TRÊN TỪNG BƯỚC NHẢY
S.I.C - Đại diện: Trần Trung Thành
PIAGGIO LIBERTY DANCE CONTEST: CÙNG P.E.A.C.E TỰ DO THỂ HIỆN CÁ TÍNH
P.E.A.C.E Crew - Đại diện: Nguyễn Đoàn Trung Hiếu
PIAGGIO LIBERTY DANCE CONTEST: CHÁY HẾT MÌNH CÙNG B110 DANCE TEAM
B110 Dance Team - Đại diện: Mai Thùy Linh
PIAGGIO LIBERTY DANCE CONTEST: CHINH PHỤC MỌI THỬ THÁCH CÙNG C.O.SISTERS
C.O Sisters - Đại diện: Nguyễn Thanh Thủy
PIAGGIO LIBERTY DANCE CONTEST: ĐÁNH THỨC ĐAM MÊ CÙNG X-STEP CREW
X-Step Crew - Đại diện: Hoàng Diệp Thảo
PIAGGIO LIBERTY DANCE CONTEST: ĐIÊU LUYỆN TRONG TỪNG ĐỘNG TÁC
GOD Crew - Đại diện: Vũ Thị Hương Giang
Xem thêm bài dự thi